Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

Ο Δήμος Κατερίνης αναβάθμισε την Δημοτική βιβλιοθήκη του Κορινού.


Η χρηματοδότηση του έργου, ύψους 64.987,05 € με Φ.Π.Α. έγινε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ), ενώ η τοποθέτηση του εξοπλισμού,  δεν επικεντρώνεται μόνο σε βιβλία, έπιπλα, υπολογιστές, εκτυπωτές, fax, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, πολυμηχάνημα INKJET, αλλά περιλαμβάνει και διαδραστικό πίνακα, διαδραστικό ψηφιακό βιντεοπροβολέα, webcamera, κ.α. συσκευές ήχου και εικόνας.


Νωρίτερα, έγιναν από συνεργεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, οι απαραίτητες παρεμβάσεις συντηρήσεων, επισκευών και ελαιοχρωματισμών στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, ενώ σύντομα ανάλογες εργασίες θα εκτελεστούν και στην εξωτερική όψη των εγκαταστάσεων.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε έναν προσβάσιμο και άνετο στους επισκέπτες χώρο, δίπλα από το Δημοτικό Κατάστημα (παλαιό αρχοντικό «ΚΟΝΑΚΙ») της περιοχής και θα είναι ανοικτή για το κοινό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 17:00 έως 20:00, και περιλαμβάνει περισσότερους από 5000 τίτλους.