Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Το κοινωνικό πρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης

Το κοινωνικό πρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης

Συλλογή καπακιών και ρούχων γίνεται καθημερινά από το Εργατικό Κέντρο Κατερίνης.
Όποιοι θέλουν μπορούν να συνεισφέρουν τις ώρες που είναι ανοιχτό το Εργατικό Κέντρο.