Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα: Πλήρης απαξίωση του δημοκρατικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο ζήτημα του κόμβου Αιγινίου

Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα: Πλήρης απαξίωση του δημοκρατικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο ζήτημα του κόμβου Αιγινίου

Η ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Υποδομών/ΤΚΕ ως αρμόδια κρατική υπηρεσία επί του οδικού δικτύου έχει την ευθύνη για τις εργασίες στο εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πιερίας, το οποίο έχει εκχωρηθεί για εκμετάλλευση στην Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. με την συνακόλουθη, γνωστή επιβάρυνση των κατοίκων με πολλαπλά διόδια.

Η Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα, απεύθυνε τον Μάρτιο αίτηση προς την υπηρεσία, όπου ζητούσε στοιχεία σχετικά με την απόφαση και υλοποίηση ανατίναξης του ανισόπεδου κόμβου Αιγινίου. Σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία (Ν.3242/2004,Άρθρο 6) η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να απαντήσει εντός 50 ημερών. Ωστόσο, παρά την υπέρβαση του διαστήματος αυτού καμία ενημέρωση δεν έχουμε λάβει από την πλευρά της υπηρεσίας.

Η στάση αυτή αποδεικνύει την πλήρη απαξίωση του δημοκρατικού ελέγχου και της κοινωνικής λογοδοσίας. Καταγγέλλουμε την άρνηση μιας δημόσιας υπηρεσίας να απαντήσει σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη παράταξη για ένα θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της και αφορά άμεσα δεκάδες χιλιάδες πολίτες της Πιερίας.

Η άρνηση αυτή αφήνει πολλά ερωτηματικά σχετικά με την απόφαση που πάρθηκε για τον κόμβο του Αιγινίου και το αν υπάρχει μεροληψία που τελικά πιθανόν ευνοεί την επιχείρηση εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου. Από την πλευρά μας θα επιμείνουμε μέχρι να δημοσιοποιηθούν όλα τα σχετικά στοιχεία, καθώς θεωρούμε ότι στο θέμα του οδικού δικτύου της Πιερίας υπάρχουν πολλαπλά ζητήματα που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος.

Επισυνάπτεται η αρχική αίτηση που κατατέθηκε προς την ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Υποδομών/ΤΚΕ.

Το Γραφείο Τύπου

*Το Δελτίο Τύπου κοινοποιείται και προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και το Συνήγορο του Πολίτη

Περιφερειακή Παράταξη - Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα για την Ανατροπή στην κεντρική Μακεδονία
Υποψήφια περιφερειάρχης Δέσποινα Χαραλαμπίδου
Site : rizospastikienotita.blogspot.gr
Mail Επικοινωνίας : rizospastikiaren@gmail.comΘεσσαλονίκη 22/03/2016


Αίτηση της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας

Προς την ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ /ΤΚΕ


Κυρία Ευσταθοπούλου Ιωάννα, Προϊσταμένη του τμήματος στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.3669/2008) συνδυαστικά με το Προεδρικό Διάταγμα 109/2014, η υπηρεσία σας είναι η μόνη αρμόδια κρατική υπηρεσία παρακολούθησης όλων των έργων που αφορούν το δίκτυο υποδομών στην περιοχή μας. Και μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι υπεύθυνες για όλο το οδικό δίκτυο στην ΠΚΜ.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια όλοι οι χρήστες του Εθνικού Οδικού Δικτύου υποφέρουν από το γεγονός της απαράδεκτης επιβάρυνσής τους μέσω των πολλαπλών διοδίων .

Ιδιαίτερα προβληματική έχει καταστεί η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, μετά την εκχώρηση του Οδικού Δικτύου στην Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. , η οποία έχει επιβάλει πολλαπλά διόδια, με αποτέλεσμα την μεγάλη επιβάρυνση των κατοίκων της Π.Ε. Πιερίας.

Στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των σχεδίων της Επιχείρησης Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας σας, ότι ο ανισόπεδος κόμβος Αιγινίου, ένας κόμβος που εξυπηρετούσε τις κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος και πρέπει άμεσα να ανατιναχθεί, όπως και έγινε στις 25/9/2013.

Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να μας γνωρίσετε τα παρακάτω:

• Με βάση ποια στοιχεία η υπηρεσία σας έκρινε τον ανισόπεδο κόμβο Αιγινίου ως εξαιρετικά επικίνδυνο?

• Εάν η υπηρεσία σας, διαπίστωσε όντως την επικινδυνότητα του ανισόπεδου κόμβου, προχώρησε σε μελέτη για την άρση της επικινδυνότητας?

• Με βάση ποια μελέτη έγινε η ανατίναξη της γέφυρας?

• Ποιο ήταν το συνολικό κόστος της ανατίναξης?

• Ποιος χρηματοδότησε την ανατίναξη του έργου?

• Ποια ήταν η συμμετοχή της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στην καταστροφή ενός έργου, το οποίο εκτελέστηκε με χρήματα του Ελληνικού Λαού?

• Ποια είναι η θέση της υπηρεσίας σας για την καθαίρεση της μιας εξόδου για τον Μακρύγιαλο σε σχέση με τον υφιστάμενο ανισόπεδο κόμβο του Κορινού?

Με τιμή

Για την περιφερειακή Παράταξη :Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα

Η επικεφαλής
Χαραλαμπίδου Δέσποινα
Επικοινωνία:
rizospastikiaren@gmail.com, dxaralampidou@gmail.com, τηλ. 2313319842, 6972470577