Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-Πρόσκληση 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-Πρόσκληση 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέου Κεραμιδίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» σε εφαρμογή του άρθρου 1 του ισχύοντος καταστατικού και με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου 2016.

ΣΥΓΚΑΛΕΙ


Σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016, στην αίθουσα συγκεντρώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) και ώρα ενάρξεως την 11:00π.μ

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

● Παρουσίασης έκθεσης πεπραγμένων –οικονομικού απολογισμού χρήσης 8μήνου (Μάρτιος – Οκτώβριος) 2016.

● Συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε σοβαρά θέματα του χωριού μας.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.

Για το Δ.Σ του Συλλόγου

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας
Χ. Γρηγοριάδου Ν. Τσαουσίδου