Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Κατερίνης, η επαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης χώρων

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση: 1.έκτασης 60,00τ.μ. από το χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης για την λειτουργία Ψυχαγωγικού Χώρου Carousel 25 θέσεων και άνω, 2. έκτασης μέχρι 150,00τ.μ. από το χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης για την λειτουργία Επιτόπιων Κερματοδεκτών...

3. έκτασης 245,00τ.μ. από το χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης για την λειτουργία Ψυχαγωγικού Χώρου Παγοτσουλήθρας 4. είκοσι τριών (23) ξύλινων οικίσκων εμβαδού 7,12τ.μ., οκτώ θέσεων (8) υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εμβαδού 1,50τ.μ., τριών (3) θέσεων καλλιτεχνικής φύσεως εμβαδού 1,50τ.μ. 5. έκτασης 120,00τ.μ. από το χώρο του Δημοτικού Πάρκου Κατερίνης, για την λειτουργία Μηχανοκίνητου Τραίνου, στο πλαίσιο του Εορταστικού Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου του Δήμου Κατερίνης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του (02/12/2016 έως τις 06/01/2017).

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διενεργηθεί στην Κατερίνη, στα γραφεία του Δήμου Κατερίνης, Πλ. Δημαρχείου 1, 1ος όροφος, την 21η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα από τις 10.00π.μ. έως τις 11.00π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την 2η Δεκεμβρίου 2016 και λήγει την 6η Ιανουαρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες - Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών - τηλ. 2351350428 κα Κωνσταντινίδου Νένα και τηλ. 2351350431 κα Ιωαννίδου Ανατολή.

Η
Αντιδήμαρχος
Τζουμέρκα Καλλιόπη