Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Το τμήμα αυτοδιοίκησης ΛΑΕ Πιερίας για το έγκλημα στον ποταμό Πέλεκα

Το τμήμα αυτοδιοίκησης ΛΑΕ Πιερίας για το έγκλημα στον ποταμό Πέλεκα
Για την κατασκευή του Βόρειου Κόμβου της Κατερίνης και της περιμετρικής οδού απαιτήθηκαν χιλιάδες κυβικα αμμοχαλικου. Πράγμα που γίνεται φανερό από την υπερύψωση που φαίνεται στην φωτογραφία και το μεγάλο μήκος των δρόμων.

Στην φωτογραφία φαίνεται να σχηματίζεται λίμνη, από αφαίρεση τεράστιας ποσότητας αμμοχάλικου και τον πέλεκα να κυλά στις παρυφές της. Επίσης διακρίνονται και οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται για το πλιάτσικο.


Και άλλη λίμνη στον πέλεκα , που σε μήκος πολλών χιλιομέτρων δείχνει βάρβαρα και λαίμαργα κατασπαραγμένος.


Ο αρμόδιος υπουργός, οι βουλευτές μας, η Αντιπεριφερειάρχης μας, ο δήμαρχός μας έχουν άλλες ασχολίες.

Εγκαινιάζουν τον κόμβο που πατά πάνω στο πτώμα του Πέλεκα.


Και η βουλευτής μας χαρούμενη ξεναγεί τον υπουργό της σε Μακεδονικούς τάφους, προσπερνώντας τον δικό μας. Χαρούμενη που και η κυβέρνησή της, ανακάλυψε Μακεδονικό τάφο όπως του Σαμαρά!

Η λεηλασία όμως του Πέλεκα συνεχίζεται και αυτή την φορά από τον υποτιθέμενο προστάτη του. Την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Με την 31-10-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ) αποκτά δωρεάν και έχει την κυριότητα 1.001.284,50 μ3 αμμοχάλικου (ΑΔΑ: Ω6Ε8Η-ΕΜΝ), ποσότητα που θα προκύψει σύμφωνα με την απόφαση από την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου «Διαμόρφωση κοίτης και απόληψη υλικών για την αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος ΠΕΛΕΚΑΣ στην ΔΕ Κατερίνης και ΔΕ Δίου – Ολύμπου ΠΕ Πιερίας. Έργο που δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, δεν έχει χρηματοδοτηθεί, δεν έχει καν προϋπολογιστεί, δεν έχει δημοπρατηθεί. Έχει όμως η ΠΚΜ οριστική μελέτη για το παραπάνω έργο με αριθμό 255605/4801/14-7-2016 , που σήμερα είναι άχρηστη και ακατάλληλη, λόγω της μεγάλης απόκλισης της τότε υφιστάμενης κατάστασης με την σημερινή.

Και γι’ αυτό το έργο φάντασμα χωρίς ανάθεση χωρίς κάποια διαδικασία δημοπράτησης βαπτίζεται ανάδοχος η Κ/Ξ «Γ.ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» με βαπτιστήριο το με αρ.πρωτ. 468768/8825/15-11-2016 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ.

Η Κ/Ξ «Γ.ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» εκτελεί ήδη το έργο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» με 26 εντολές πληρωμής από την ΠΚΜ. Έργο για το οποίο απαιτούνται τα 1.001.284,50 μ3 αμμοχάλικου, από τα οποία μεγάλο μέρος ήδη πρέπει να έχει εκτελέσει και πληρωθεί η Κ/Ξ, χωρίς καν να έχουν προκύψει από το έργο «Διαμόρφωση κοίτης και απόληψη υλικών για την αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος ΠΕΛΕΚΑΣ στην ΔΕ Κατερίνης και ΔΕ Δίου – Ολύμπου ΠΕ Πιερίας», που δεν έχει ξεκινήσει καν!

Οι εκλεγμένοι από μας και οι διορισμένοι από τους εκλεγμένους «δημόσιοι» υπάλληλοι ακολουθούν μεθοδευμένα και καλά σχεδιασμένα πρακτική καταστροφής του Πέλεκα, για την εξυπηρέτηση όχι του λαϊκού και δημοσίου συμφέροντος , αλλά αυτού των μεγάλων συμφερόντων.

Ζητούμε την πλήρη διελεύκανση της οικολογικής αυτής καταστροφής και των αδιαφανών πλευρών του έργου. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της πρωτοβουλίας του Πέλεκα.