Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο «College Zealand» της Δανίας

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο «College Zealand» της Δανίας
Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ συμμετέχουν ως εταίρος στο νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: " Chris – Countering Human RADICALISATION In School (Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στο πλαίσιο του σχολείου)" διάρκειας δύο ετών. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε στις 07-10 Δεκεμβρίου η πρώτη διακρατική συνάντηση στο Πανεπιστήμιο «College Zealand» της Δανίας...

με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας και της Ισπανίας, Στόχος της πρώτης συνάντησης ήταν η γνωριμία των εταίρων και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Η επόμενη συνάντηση έχει οριστεί για τον ερχόμενο Απρίλιο στην Κατερίνη με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από τις εννέα εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα χώρες. Το σχολείο εκπροσωπήθηκε από την Ελένη Ρίντου, Ψυχολόγο και τη Μαρία Νταντάμη, Φιλόλογο.