Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Δήμος Κατερίνης – ΟΠΠΑΠ: Επιμόρφωση των υπαλλήλων σε εφαρμοσμένες δεξιότητες πληροφορικής

Δήμος Κατερίνης – ΟΠΠΑΠ: Επιμόρφωση των υπαλλήλων σε εφαρμοσμένες δεξιότητες πληροφορικής
Με σκοπό τη βελτίωση και επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων και με στόχο την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, σεμινάρια πληροφορικής για την απόκτηση - κατόπιν εξέτασης - αναγνωρισμένου πιστοποιητικού επιμόρφωσης υλοποίησε ο Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης, σε Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της περιοχής μας.

Τα σεμινάρια πληροφορικής παρακολούθησαν 24 εργαζόμενοι από όλο το φάσμα των δομών του ΟΠΠΑΠ, ενώ με το πέρας του προγράμματος έγινε η απονομή των σχετικών διπλωμάτων – πιστοποιητικών.

«Υλοποιήσαμε τα συγκεκριμένα σεμινάρια, με στόχο το προσωπικό του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες των υπηρεσιών και των εξυπηρετούμενων πολιτών, με βάση τις εξελίξεις της Τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και των ωφελημάτων της χρήσης τους, για την Κοινωνία της Πληροφορίας» σημείωσε σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ Θεόδωρος Παυλίδης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, η παροχή στους συμμετέχοντες στα σεμινάρια υπαλλήλους, εφαρμοσμένων δεξιοτήτων με βάση το βιωματικό μοντέλο μάθησης, μέσω πραγματικής -πρακτικής άσκησης, έχει ως αποτέλεσμα με την ολοκλήρωση του προγράμματος, να μπορούν άμεσα να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν τις γνώσεις που απέκτησαν, στην καθημερινή εργασία τους. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλει ο πρόσφατος εμπλουτισμός και η ανανέωση των υποδομών πληροφορικής, που υλοποιήθηκε σε όλες τις δομές του Οργανισμού.