Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Συγχαρητήρια

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στη Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου, στον Διευθυντή του 1ου Λυκείου, στις υπεύθυνες καθηγήτριες και ιδιαίτερα στους μαθητές της θεατρικής αμάδας του 1ου Γυμνασίου - 1ου Λυκείου, που βραβεύτηκαν για τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Για ένα πουκάμισο αδειανό» στους πανελλήνιους καλλιτεχνικούς αγώνες, που διοργανώθηκαν από τα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη.

Με χαρά χαιρετίζουμε τέτοιες προσπάθειες των σχολείων μας καθώς αποτελεί πεποίθησή μας ότι η συμμετοχή των μαθητών σε τέτοιες δράσεις είναι μία σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία θεμελιώνονται και προάγονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες, το ερευνητικό πνεύμα, η κοινωνική ευαισθησία και η ανθρωπιστική καλλιέργεια. Μια διαδικασία που καθιστά το σχολείο φορέα πολιτισμού και δημιουργίας.

Ο Δ/ντης της Δ/νσης Βθμιας Εκπ/σης Πιερίας
Ιωάννης Καζταρίδης