Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Από τον Γενάρη και μετά η απαλλαγή των μαθητών από τις απουσίες λόγω της γρίπης

Με διευκρινιστική εγκύκλιο που στάλθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου επισημαίνει ότι η απαλλαγή των μαθητών και μαθητριών από τις απουσίες λόγω της εποχικής γρίπης θα έχει ισχύ από τον Ιανουάριο...

ενώ με νεότερη εγκύκλιο θα οριστεί και η λήξη της.


Η εγκύκλιος:


«Διευκρινίσεις για τις απουσίες λόγω γρίπης»

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την ανωτέρω εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία οι απουσίες των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, σας γνωρίζουμε ότι ως έναρξη εφαρμογής της ορίζεται ο μήνας Ιανουάριος. Με νεότερη εγκύκλιο θα οριστεί η λήξη της, κατόπιν ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ