Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019

Πότε τελειώνουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2018−2019:


➤ Των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 29η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη.

➤ Των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 22α Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ