Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

Διάνοιξη οδού στην περιοχή επέκτασης Εθνικού Σταδίου-Ασφαλτόστρωση οδού από Α' ΔΑΚ προς Εθνική Οδό


Ολοκληρώθηκε από τα συνεργεία του Δήμου Κατερίνης η  συντήρηση και η ασφαλτόστρωση ενός  κομματιού του οδικού δικτύου της πόλης, που οδηγεί από την οδό Εθνικού Σταδίου Α΄ΔΑΚ, στην έξοδο της Κατερίνης προς την Εθνική οδό.

Έγινε αντικατάσταση του ασφαλτικού τάπητα, αφού η οδός παρουσιάζει υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους αλλά και αύξηση των αξονικών φορτίων, εξασφαλίζοντας την  ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων.

Επίσης εκτός από την αποκατάσταση της ασφάλειας των μετακινήσεων, οι παρεμβάσεις αυτές  παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση των φθορών των οχημάτων, στην εξοικονόμηση καυσίμων, στην μείωση των εκλυόμενων ρύπων αλλά και στην ταχεία απορροή των όμβριων υδάτων από την επιφάνεια του οδοστρώματος.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Δημοτικούς πόρους


Ολοκληρώνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κατερίνης το έργο της διάνοιξης οδού στην περιοχή της επέκτασης του Εθνικού Σταδίου μεταξύ των οδών Αγράφων και Εθνικού Σταδίου.

Οι εργασίες που προηγούνται της ασφαλτόστρωσης εκτιμάται πως θα ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ με την ασφαλτόστρωση της, η οδός θα έχει μήκος 30 m και πλάτος 12 m.


Με τη λειτουργία της νέας οδού θα  αποσυμφορηθούν  οι γύρω δρόμοι, και ιδιαίτερα η οδός Σίφνου, ενώ θα διευκολυνθεί η κυκλοφορία από και προς τις εξόδους της πόλης.