Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

«Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου»


Το Τμήμα Αλιείας σας ενημερώνει ότι θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για το έτος 2016 στο Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης: Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 και Παρασκευή 15 Απριλίου 2016.
Αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, έως και 5 ημέρες πριν της ημερομηνίας των εξετάσεων, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, Γραφείο Γενικής Αστυνομίας, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 ως 14:00.


Η παραπάνω άδεια είναι υποχρεωτική για τη διακυβέρνηση όλων των μηχανοκίνητων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που εκτελούν πλόες εσωτερικού.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2351061209 (Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης) και 2352041366 (Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα).

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ευδοκία Γεωργίου-Κίτσιου