Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

2ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ,ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ,ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΠΙΕΡΙΑΣ


2ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ,ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ,ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΠΙΕΡΙΑΣ1.
Στόχοι
1.1
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης εκδίδει το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων, το οποίο απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Πιερίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2
Την εποχή αυτή οι βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο της καρπόδεσης.
1.3
Ο βαμβακοπαραγωγός οφείλει να παρακολουθεί τακτικά τα βαμβακοχώραφά του (2-3 φορές την εβδομάδα) και να καταγράφει την παρουσία προνυμφών πράσινου και ρόδινου σκουληκιού, ώστε  να εφαρμόσει τις σωστές γεωργικές πρακτικές στον κατάλληλο χρόνο.
2.
Διαπιστώσεις
2.1
Τα βαμβακόφυτα αναπτύσσονται πλήρως σε όλες τις περιοχές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τα βαμβακόφυτα έχουν ύψος 80 -120 cm με καρπόδεση του 40-60% των ανθέων ανάλογα με την πρωιμότητα τους. Οι υψηλές θερμοκρασίες του Ιουλίου είχαν σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση της ανάπτυξης που σε πολλές περιπτώσεις αναπλήρωσε πλήρως την οψίμηση λόγω των επανασπορών που πραγματοποιήθηκαν. Έχουν γίνει ήδη, σε αρκετή έκταση της καλλιέργειας, δύο ψεκασμοί με εντομοκτόνα (αρχές και τέλος Ιουλίου).
2.2
Την τελευταία εβδομάδα από τους επιτόπιους ελέγχους των γεωπόνων της Υπηρεσίας μας και τις δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν, διαπιστώθηκε παρουσία προνυμφών του πράσινου σκουληκιού, αλλά κάτω από το όριο επέμβασης στους τέσσερις αγρούς παρατήρησης στις περιοχές Αιγινίου και Κορινού. Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο αυτή, το όριο επέμβασης είναι περισσότερα από τέσσερα (4) σκουλήκια σε εκατό (100) τυχαία επιλεγμένα φυτά της καλλιέργειας.
Οι αντίστοιχοι επιτόπιοι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν για το ρόδινο σκουλήκι στις παραπάνω περιοχές, έδειξαν λίγες προσβολές στα άνθη και μικρή παρουσία προνυμφών.
Οι συλλήψεις των ακμαίων πράσινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες που έχουν τοποθετηθεί ήταν κυμαίνονται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι συλλήψεις των ακμαίων του ρόδινου σκουληκιού αρχίζουν να εμφανίζουν αύξηση.
Δεν διαπιστώθηκαν αυξημένοι πληθυσμοί άλλων εχθρών (αλευρώδη, θρίπα, λύγκου) την περίοδο αυτή. Στις περιοχές όπου δεν έγιναν ψεκασμοί διαπιστώθηκαν αυξημένοι πληθυσμοί ωφέλιμων εντόμων, κυρίως πασχαλίτσας και χρύσωπα.
3.
Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, την τελευταία εβδομάδα οι συλλήψεις των ακμαίων εντόμων και των προσβολών είναι αυξημένες και φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος έξαρσης των πληθυσμών του πράσινου (2η γενιά)  και κυρίως του ρόδινου σκουληκιού. Γι' αυτό, επισημαίνεται στους παραγωγούς να παρακολουθούν σχολαστικά κάθε 2-3 ημέρες τα βαμβακόφυτά τους για τυχόν προσβολές από προνύμφες πράσινου σκουληκιού, να καταγράφουν τους πληθυσμούς που συλλαμβάνουν και, εάν διαπιστώσουν την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μικρών (μέχρι 1 cm) προνυμφών ανά 100 φυτά, να ψεκάζουν με τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Οι ψεκασμοί να επαναλαμβάνονται μετά από 10-12 ημέρες με φυτοπροστατευτικά προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης εάν είναι δυνατόν, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και όταν το ποσοστό των προνυμφών παραμένει πάνω από 4%. Ο έγκαιρος ψεκασμός είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πληθυσμών του πράσινου σκουληκιού και για την αποφυγή οικονομικής σημασίας ζημιών.
Όσον αφορά στο ρόδινο σκουλήκι, στα καρύδια το όριο επέμβασης είναι 6-8% και πάνω (6-8 σκουλήκια ανά 100 φυτά σε τυχαίο δείγμα). Μόνο όταν διαπιστώνεται υπέρβαση του ορίου αυτού συστήνεται να διενεργηθεί ψεκασμός με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Οι ψεκασμοί καλό είναι να γίνονται βραδινές ώρες, καθώς τα ακμαία του πράσινου και του ρόδινου
σκουληκιού είναι περισσότερο δραστήρια κατά τη διάρκεια της νύχτας.
- Τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα πρέπει να είναι εγκεκριμένα για τη βαμβακοκαλλιέργεια και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας τους.
- Σε περίπτωση ψεκασμών πρέπει να ειδοποιούνται οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών τους.
- Οι βαμβακοπαραγωγοί/χρήστες είναι οι αποκλειστικοί και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλεγούν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς που συμβάλλουν στην αύξηση της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης της καλλιέργειας.