Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δυστυχώς πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που ο Δήμαρχος, αυθαιρετώντας εμφανώς, αποφάσισε μόνος του να αναπλάσει, χωρίς τις απαραίτητες συλλογικές αποφάσεις, την Πλατεία Δημοκρατίας (η γνωστή πλατεία με τα πολλά ονόματα). 


Έξι μήνες μετά την έναρξη των εργασιών εγκρίθηκε μία μελέτη ανάπλασης της πλατείας η οποία όμως ήταν τελείως γενική και αόριστη, που δεν συμπεριελάμβανε όσα προβλέπονται στον Ν 4412/2016 και στην εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 9/9319/13-3-2012. Και καθώς ο χρόνος περνούσε και οι εργασίες συνεχίζονταν, μας ανακοίνωσε, δια του αρμοδίου Αντιδημάρχου, ότι πολύ σύντομα θα έχει έτοιμο και τον προϋπολογισμό του έργου. Εξαιρετική και πρωτοποριακή η μέθοδος του, πρώτα εκτελώ το έργο και μετά κάνω τον προϋπολογισμό του. Πρέπει να προταθεί στον αρμόδιο υπουργό έτσι ώστε να γίνει και νόμος του κράτους.

Τα ερωτήματα όμως παραμένουν αμείλικτα. Όσο και αν προσπαθείτε να κρύψετε την αδιαφάνεια και την παρατυπία πίσω από το αισθητικό αποτέλεσμα που δημιουργείτε, είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε :

1)Γιατί κ. Δήμαρχε δεν αποφασίστηκε στο ΔΣ ο τρόπος υλοποίησης της παραπάνω μελέτης δηλαδή εάν θα δημοπρατηθεί με δημόσιο διαγωνισμό ή αν θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία (δηλ. με μηχανήματα και εργάτες του Δήμου) και πως αλήθεια κατασκευάζεται το έργο;

2)Υπάρχει γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων όπως προβλέπεται από τον σχετικό νόμο;

3)Ποιος είναι τελικά ο Προϋπολογισμός του έργου, πόσο θα κοστίσει στον Δημότη της πόλης μας και για ποιο λόγο δεν υπάρχει αντίστοιχος κωδικός στον Προϋπολογισμό του Δήμου;

4)Από ποιούς κωδικούς, του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης, εκταμιεύονται τα χρήματα για τις μέχρι τώρα εργασίες;

5)Ποιος αποφάσισε να μην εφαρμοστεί η πρόβλεψη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου για υπόγειο χώρο στάθμευσης στο συγκεκριμένο σημείο;

6)Ποιο σχέδιο πόλης εφαρμόζετε στην περιοχή και κατασκευάζονται οι πεζόδρομοι με τον τρόπο που βλέπουμε;

7)Ποια η μέριμνα του Δήμου για τις εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης που χάνονται από την ανάπλαση της πλατείας;

Δυστυχώς κ. Δήμαρχε θυσιάσατε στον βωμό της ψηφοθηρίας την όποια «ολιστική αντιμετώπιση» αρέσκεστε να αναφέρετε σε κάθε τοποθέτησή σας.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ