Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΦΟΡΑ Του βουλευτή Πιερίας Κώστα Κουκοδήμου προς τον Υπουργό Οικονομικών - Θέμα: Ανταλλάξιμη Περιουσία-Ανασύσταση του ΤΑΠΑΠ (Ταμείο Αποκατάστασης Αστών Προσφύγων

Κύριε Υπουργέ,

Με επιστολή τους οι Ποντιακοί Σύλλογοι Ν.Πιερίας θέτουν το θέμα της ανταλλάξιμης περιουσίας, που προέκυψε από τα μουσουλμανικής ιδιοκτησίας ακίνητα που υπήρχαν στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση της Ανταλλαγής Πληθυσμών, ως απόρροια της Συνθήκης της Λωζάνης, μιας περιουσία που σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο η χρήση της θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση προσφύγων του ’22.


Το Ταμείο αυτό καταργήθηκε το 1998 και η διαχείρισή του πέρασε στην ΚΕΔ και στη συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ. Οι Ποντιακοί σύλλογοι θέτουν μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τα χρήματα του καταργηθέντος ταμείου αλλά επιπλέον ζητούν την επανασύσταση και λειτουργία του.
Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες

Ο αναφέρων βουλευτής
Κωνσταντίνος Γ.Κουκοδήμος


Επισυνάπτεται η επιστολή
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018