Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια του πρώην Δημοτικού Συμβούλου και αντιδημάρχου του Δήμου Κατερίνης Δημήτριου Κυριακού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, στη διάρκεια κατεπείγουσας συνεδρίασής του, σήμερα, ημέρα Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

Να εκφράσει τα συλλυπητήρια του Δήμου μας στην οικογένεια του εκλιπόντος πρώην Δημοτικού Συμβούλου και αντιδημάρχου Δήμου Κατερίνης, Δημήτριου Κυριακού.


Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμη ακολουθία.
Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος.
Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.
Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2018.