Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Καθαρισμός συλλεκτήριας τάφρου Λιτοχώρου ανάντη του τμήματος του κωπηλατοδρομίου προϋπολογισμού 60.000 € ενέταξε η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών

Σοφία Μαυρίδου: Ένα ακόμη σημαντικό έργο από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέταξε στο  Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ, το έργο «Καθαρισμός συλλεκτήριας τάφρου Λιτοχώρου ανάντη του τμήματος του κωπηλατοδρομίου» προϋπολογισμού 60.000 €.


Προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του παραπάνω έργου, που αφορά εργασίες συντήρησης και καθαρισμού της συλλεκτήριας τάφρου του Λιτοχώρου ανάντη του τμήματος που χρησιμοποιείται ως κωπηλατοδρόμιο για την προπόνηση αθλητών, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Πιερίας έχει συντάξει οικονομοτεχνική μελέτη, έχει προβεί στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, ενώ μετά την έγκριση του Προγράμματος  Επενδυτικών Δαπανών ΚΑΠ 2015 θα προχωρήσει στη διαδικασία δημοπράτησης του έργου και όλων των απαιτούμενων ενεργειών σε συνεργασία με το Δήμο Δίου-Ολύμπου και το Δήμαρχο Δίου-Ολύμπου, κ. Κώστα Δημόπουλο.

Στη σημαντικότητα του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας αναφέρθηκε η  Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία  Μαυρίδου, που επισημαίνει την ανάγκη υλοποίησής του που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της περιοχής.

Η συλλεκτήρια τάφρος Λιτοχώρου είναι μία τεχνική αντιπλημμυρική τάφρος, κατασκευασμένη τη δεκαετία του 1950 από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, σε μια περιοχή που αντιμετώπιζε συχνά το πρόβλημα των πλημμυρών και του σχηματισμού έλους. Η λειτουργία της είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δέχεται τα ύδατα ρεμάτων τυφλών προς το θαλάσσιο μέτωπο (νότια – νοτιοδυτικά της τάφρου) τα οποία τα οδηγεί στο θαλάσσιο χώρο του Λιτοχώρου και συνεπώς θωρακίζει αντιπλημμυρικά την περιοχή. 

Συγκεκριμένα, οι εργασίες του έργου αφορούν στην απομάκρυνση της συχνά πυκνής  βλάστησης και των φερτών υλικών (άμμοι, χαλίκια, σκύρα κτλ) και την αποκατάσταση του  πυθμένα και των πρανών, κατά τρόπο ώστε η τάφρος να αποκτήσει τις αρχικές διαστάσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά της (πλάτος, βάθος και κατά μήκος κλίση) σύμφωνα με την αρχική μελέτη του έργου.