Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Ειδικό θεωρημένο αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας υποχρεωτικά για όλους τους επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι  όλοι οι επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων υποχρεούνται να προμηθευτούν και να επικολλούν σε κάθε δωμάτιο ειδικό θεωρημένο αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας όπως καθορίζετε στο ΦΕΚ 251/ 24-11-2014 με αριθμ. απόφαση  4308.  Το ανώτερο αυτοκόλλητο θα έχει ετήσια ισχύ και θα εκδίδεται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των δωματίων του τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας του.  Ειδικά για το έτος 2015, η ισχύς των ειδικών αυτοκόλλητων νόμιμης λειτουργία αρχίζει εντός Μαΐου 2015 και λήγει την 31-12-2015.
 Η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση για την έκδοση του ειδικού αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας  για αριθμό δωματίων ίσο με τη δυναμικότητα του καταλύματος. Με την αίτηση συνυποβάλλεται φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) του καταλύματος και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι το       Ε.Σ.Λ. βρίσκεται σε ισχύ και ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή της αναγραφόμενης στο Ε.Σ.Λ. δυναμικότητας του καταλύματος.       
Σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση επικόλλησης  του ειδικού αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας  επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Τουρισμού πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €) ανά τουριστικό κατάλυμα.
Για οποιαδήποτε απορία η περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε στο γραφείο της Ομοσπονδίας (2351063350) ή στους κατά τόπους συλλόγους.

Πληροφορίες για τον τουριστικό κλάδο και για όλα τα θέματα που σας απασχολούν μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας www.makedoniaholidays.gr. Επίσης μπορείτε να κατεβάστε τα απαιτούμενα έντυπα από εκεί.

                                                                                    Με εκτίμηση,

                                                                                    Ο Πρόεδρος
                                                                                    Γρ. Βεΐδαμενίδης


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ 5,  Τ.Κ 60100   ΠΑΡΑΛΙΑ – ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΗΛ.& ΦΑΞ 2351063350 Email: info@makdays.gr, www.makedoniaholidays.gr