Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Πρόσκληση σε εκλογές από την Ένωση Ξενοδόχων Παραλίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Παραλίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 17 Μαΐου 2015  και ώρα 6:00 μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας.
Στην Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί και διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Παραλίας και της Ελεγκτικής Επιτροπής.                                                                                                                                                    
Για την απαρτία της πρώτης Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του ½  των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο χώρο και απαιτείται το ¼ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Οι αιτήσεις για τις υποψηφιότητες από τους ενδιαφερόμενους πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015 και ώρα 3.00 μ.μ στο γραφείο της Ένωσης Ξενοδόχων Παραλίας, Λ. Στρατού 5.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα για το τρέχον έτος μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού. 
 Η παρουσία και η συμμετοχή σας στη Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη!


«Επισημάνουμε
Ενόψει των επερχόμενων εκλογών της Ένωσης Ξενοδόχων Παραλίας την Κυριακή, 17 Μαΐου παρακαλούμε τους επιχειρηματίες ξενοδοχειακής επιχείρησης να τακτοποιήσουν  τις οικονομικές υποχρεώσεις τους (συνδρομή έτους 2015).»


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Χολέβας

Η Γεν.Γραμματέας
Βασιλική Κώτσιου