Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

ΤΡΙΔΥΜΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ-ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

ΤΡΙΔΥΜΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ (TAC)
Αθροιστική κεφαλαλγία  - Συνεχής ημικρανία  - Παροξυσμική SUNCT / SUNA
Συχνότητα (ανά ημέρα)         1 - 8          20       100
Διάρκεια (λεπτά)                    30 - 180    2 - 30     1 - 5
Φωτοφοβία / φωνοφοβία -      50%      40%      25%
Ανησυχία / διέγερση -                 65%      65%     25%
Εκλυτικοί παράγοντες -               90%      80%     65%
Αλκοόλ  -                                          +++        +           -
Δερματικοί   -                                    -            -         +++
Ημικρανικά χαρακτηριστικά με τις κρίσεις
Ναυτία                                   50%        40%                   25%
Φωνοφοβία / φωτοφοβία       65%        65%                   25%
Δράσεις θεραπειών
Οξυγόνο   -                                     70%      Καμία δράση        Καμία δράση
Σουματριπτάνη 6mg -                     90%            20%                 < 10%
Ινδομεθακίνη -                         Καμία δράση      100%               Καμία δράση


1.αθροιστική κεφαλαλγία (Cluster)
Η πιο συχνή και καλύτερα μελετημένη TAC, η αθροιστική κεφαλαλγία  [cluster headache: CH], είναι σπάνια σε σύγκριση με την ημικρανία, αλλά ο επιπολασμός της σε επίπεδο πληθυσμού  αγγίζει το 0,1%. ο μέσος όρος της ηλικίας έναρξης  κυμαίνεται από τα 26 έως τα 30 έτη ζωής.
Μπορεί να είναι καθημερινά, την ίδια ώρα ή πολλές φορές το 24ώρο(1-8 επεισόδια) για εβδομάδες ή μήνες με μεσοδιαστήματα εβδομάδων, μηνών ή χρόνων
1-2 ώρες μετά την έλευση του ύπνου ή και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Άλγος με έντονο διαξιφιστικό και καυστικό χαρακτήρα
Κυρίως σε νεαρούς ενήλικες άντρες(20-50 ετών)
θεραπεία
Ο2 και προφυλακτικά κορτικοειδή ή Isoptin
Εναλλακτικές θεραπείες ( βελονισμός, κλπ)
Αποφυγή:
 ολιγόλεπτου ύπνου (περισσότερο από μία φορά) κατά τη διάρκεια της ημέρας
λήψης αλκοόλ κυρίως κατά τη διάρκεια των κρίσεων
Συναισθηματικής φόρτισης
Εξαντλητικής άσκησης
Απότομων υψομετρικών αλλαγών
Έκθεσης σε χημικούς παράγοντες
2.χρόνια παροξυσμική ημικρανία – μικρή διάρκεια κρίσεων, 2-45’ διάρκεια έως και 30/ημέρα.
3.SUNCT (Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache with Conjuctival injection and Tearing – βραχείας διαρκείας ετερόπλευρη νευραλγικόμορφη κεφαλαλγία με υπεραιμία του επιπεφυκότα και δακρύρροια).
SUNA = βραχείας διάρκειας κρίσεις μονόπλευρης νευραλγικόμορφης κεφαλαλγίας με συμπτώματα αυτονόμου από τα κρανιακά νεύρα.