Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

"Με την απαιτούμενη απαρτία, διεξήχθη η 3η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Κοκκινοπλιτών Πιερίας"


Πετυχαίνοντας την απαιτούμενη απαρτία των εγγεγραμμένων μελών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015 η 3η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στην Πολιτιστική μας Στέγη. Κεντρικός άξονας της συζήτησης ήταν ο ορισμός επιτροπών επίβλεψης των εργασιών που αφορούν στην ανέγερση νέας Πολιτιστικής Στέγης, κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης για δωρεάν παραχώρηση στο Σύλλογό μας ενός δημοτικού οικοπέδου εμβαδού 500 τ.μ., που βρίσκεται στην πολεοδομική ενότητα του Εθνικού Σταδίου στην περιοχή του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Κατερίνης.
Τα μέλη του Συλλόγου, οι διατελέσαντες πρώην Πρόεδροι καθώς και οι Επαγγελματίες της πόλης μας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Αρχιτεκτονικής και Δόμησης είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν και να αναπτύξουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί των συγκεκριμένων θεμάτων, συμβάλλοντας σημαντικά στην διεξαγωγή μιας ιδιαιτέρως εποικοδομητικής συζήτησης. Αποτέλεσμα αυτής, ήταν ο ορισμός 20 μελούς επιτροπής επίβλεψης και καταγραφής των εργασιών ανέγερσης καθώς και 12μελούς επιστημονικής επιτροπής αποτελούμενης από τον εκάστοτε πρόεδρο του Συλλόγου και τους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς οι οποίοι θα προσφέρουν τις επιστημονικές τους γνώσεις ανιδιοτελώς, έχοντας ως πρωταρχικό τους κίνητρο την αγάπη τους για την Κοκκινοπλίτικη παράδοση. Ευχαριστούμε θερμά όλους για την θετική τους ανταπόκριση στο κάλεσμά μας για συμμετοχή σε μια διαδικασία καθοριστική για την μετέπειτα παρουσία του Συλλόγου μας στην Πολιτιστική πορεία του Τόπου μας.Εκ του ΔΣ του Συλλόγου Κοκκινοπλιτών Πιερίας "Ο ΟΛΥΜΠΟΣ"