Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΚΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 48
ΤΗΛ. 2351 0 46858 & 2351 0 26234
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι Αιγοπροβάτων Για την υποβολή της δήλωσης απογραφής του ζωικού τους κεφαλαίου, στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) έως 11/12/2015.
Ενέργεια απαραίτητη και από κτηνοτρόφους πεδινών περιοχών για τη λήψη συνδεδεμένης ενίσχυσης (νέα ΚΑΠ).
Προσοχή στις ημερομηνίες, για αποφυγή απώλειας επιδοτήσεων και εξισωτικής αποζημίωσης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων πρόσφατα ενημερωμένο (νέου τύπου).
Οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία του ΚΕΑ Κατερίνης στην οδό Χατζόγλου 48 (δίπλα στην ΔΟΥ Κατερίνης) για την υποβοήθηση και παροχή πληροφοριών.

Επικοινωνία:

Κεντρικά γραφεία : τηλ. 2351 0 46858 & 2351 026234

Γραφείο Αιγινίου : τηλ. 2353 0 22888