Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα η Ξανθούλα Βασιλειάδου, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, συνοδευόμενη από την Μαρία Κυριακούλη, Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιγινίου καθώς τριμελή επιτροπή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου...

που αποτελούνταν από τους Τρύφωνα Γιουμούκη, Γεωργία Κωτσιοπούλου και Βασίλειο Αγγέλου, στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας και Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Κοινωνίας των Πολιτών, Σοφία Μαυρίδου, στην Κατερίνη.

Σοφία Μαυρίδου: «Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ, ΕΝΩ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ».


Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η κατάθεση γραπτού αιτήματος της Διεύθυνσης αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιγινίου, για την ανάπλαση του αυλείου χώρου της σχολικής μονάδας.


Στο αίτημα έγινε αναφορά η δυναμικότητα του σχολείου, η οποία ανέρχεται στους 123 μαθητές αλλά κυρίως στην αναγκαιότητα ανάπλασης του αύλειου χώρου, με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών κατά την αύλησή τους σε αυτόν κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, αποτελώντας έναν θετικό και ασφαλές ζωτικό χώρο – πλαίσιο για την παροχή ευκαιριών στα παιδιά για φυσική δραστηριότητα σε ένα ενθαρρυντικό και ουσιαστικό περιβάλλον.


Η Αντιπεριφερειάρχης, Σοφία Μαυρίδου, κατά την συνάντηση τόνισε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Ανέγερση και η συντήρηση σχολικών μονάδων είναι ευθύνη των ΟΤΑ Α’ Βαθμού (δηλαδή των Δήμων), όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 75, τομέας στ΄, παρ. 1 του Ν. 3463/2008 και άρθρο 94, παρ. 4 του Ν. 3852/2010.


Τόνισε επίσης ότι, ο τομέας της Παιδείας δεν έμεινε έξω από τις εξελίξεις του βιομηχανικού πολιτισμού που βιώνουμε, αφού μέσα στα εργοστασιακού τύπου σχολεία η παιδεία «παράγεται» ως κοινωνικό αγαθό και «καταναλώνεται» από τους μαθητές. Στο τοπίο της βιομηχανοποίησης και της αστικοποίησης ο σχεδιασμός των σχολικών αύλειων χώρων αποτελεί – πολλές φορές – την τελευταία πτυχή που εξετάζεται κατά το σχεδιασμό σχολικών μονάδων.


Σημείωσε επίσης ότι οι σχολικές αυλές αποτελούν χώρους εκπαίδευσης, κοινωνικής συνεύρεσης, άθλησης, σωματικής και διανοητικής χαλάρωσης από το μάθημα στην τάξη καθώς και χώροι που οι μαθητές δαπανούν το 1/5 του συνολικού χρόνου παραμονής τους στο σχολείο. Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, την ιδιαιτερότητα κάθε σχολικής μονάδας, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, ενέταξε στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΟΣΚ 2019, έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ» προϋπολογισμού συνολικού ύψους 84.000,00 €.


Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, συνδράμει τους Δήμους στην συντήρηση της Σχολικής Στέγης. Μέσω ειδικής Διαβαθμιδικής Σύμβασης με τον Δήμο Πύδνας Κολινδρού, κατά την προηγούμενη αυτοδιοικητική περιφερειακή θητεία, έγινε αντικατάσταση της σχολικής στέγης στο ίδιο σχολείο.


Σοφία Μαυρίδου
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας ΠΙΕΡΙΑΣ
και
Θεματική Αντιπεριφερειάρχης
Παιδείας και Κοινωνίας των Πολιτών
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας